Luitzen Wobma neemt afscheid
Luitzen Wobma neemt afscheid

Luitzen Wobma stopt na 22 jaar Nieuwe directeur Tools To Work

Na 22 jaar voor Tools To Work te hebben gewerkt, stopt Luitzen Wobma als directeur. Hij wordt opgevolgd door Lex Merlijn.

Luitzen werkte in het bedrijfsleven en in het technisch onderwijs in Botswana en Zimbabwe. Toen hij terugkeerde naar Nederland bleek hij daarom een geschikte kandidaat om directeur te worden van de toenmalige Derde Wereld Werkplaats. Hij begon in Teteringen in 1997. Hier en daar werd onder zijn leiding wat bijgeschaafd en aangepast aan de veranderende tijd, waaronder de naam van de stichting, maar het doel bleef: mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Er werken nu rond de 100 mensen.

Minisymposium
Natuurlijk kon Tools To Work de directeur na zoveel jaar niet zomaar laten vertrekken. Daarom werd, als afscheid, een inspirerend minisymposium gehouden in De Dorpsherberg Teteringen. Ralf Bodelier hield er een presentatie met als onderwerp: De werelden vanuit het thema vooruitgang. Bodelier is journalist en leidt de Nederlandse tak van World’s Best News. Hij hoopt dat Nederlanders meer oog krijgen voor de enorme vooruitgang die op dit moment wordt geboekt, vooral in lage inkomenslanden. Geert Krekel hield hierna een uiteenzetting over de circulaire economie.
Ook bij zijn vertrek liet de scheidende directeur merken dat zijn hart bij de mensen in Afrika ligt. Hij wilde geen cadeaus van zijn gasten. In plaats daarvan vroeg hij een blijk van waardering voor het DADREG-project wat Tools To Work steunt in de sloppenwijken van Nairobie, Kenia. Uiteindelijk kwam er voor het project ruim 8000 euro binnen. Aan het einde van het officiële deel van de bijeenkomst, sprak oud-bestuurslid Dre Brouwer Luitzen Wobma en zijn familie, die speciaal voor de gelegenheid naar Teteringen waren gekomen, nog toe. Hierna kregen de gasten de gelegenheid afscheid van de scheidende directeur te nemen.

Veel Afrikaanse ervaring
Tevens komende de relaties van Tools To Work kennis maken met de opvolger van Wobma, Lex Merlijn. De nieuwe directeur heeft na zijn studie ‘Sociale Geografie van de Ontwikkelingslanden’ het grootste deel van zijn carrière in Afrika doorgebracht. Daar leidde hij programma’s op het gebied van economische plattelandsontwikkeling, humanitaire hulp en gezondheidszorg. Hij was daarbij actief in Oost-Afrika (Tanzania, Kenia, Mozambique) en West-Afrika (Mali, Senegal, Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust en Nigeria).
Omdat zijn kinderen in Nederland middelbaar onderwijs gingen volgen was hij van 2009 tot 2012 in Nederland aan het werk. Hij was onder meer directeur van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Humana, verantwoordelijk voor programma beheer en ontwikkeling. Ook was hij in die periode directeur-bestuurder van het Nederlands Instituut Sinti en Roma.

Veel zin in werk
“Ik heb er veel zin in om bij Tools To Work aan de slag te gaan.” Laat hij bij zijn start weten. “ Ik onderschrijf de doelstellingen en de werkwijze van Tools To Work, die een verschil maken voor kwetsbaren in ontwikkelingslanden én in Nederland en zo ook verbindt! Het biedt tevens een unieke mogelijkheid om het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking in Nederland te vergroten. Ik wil mij zeer graag inzetten om dit, samen met het hele team, verder vorm te geven.”

Meer berichten