Breda als hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit

Vrijdag 28 juni 2019 presenteerde wethouder Boaz Adank samen met onderwijs en bedrijfsleven de economische visie van Breda voor de komende jaren. In de visie wordt Breda dé hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit. Een visie die ertoe moet leiden dat Breda ook in de toekomst een bruisende en economisch welvarende stad is met voldoende banen voor zowel hoger als lager opgeleiden.

Focus op technologie en creativiteit

De impact van technologie op onze economie zal de komende jaren verder toenemen. Breda ziet hierin grote kansen voor de stad en legt in de visie focus op de combinatie van toegepaste technologie én creativiteit. Op zichzelf innovatieve sectoren maar ze helpen ook de economie in de breedte te versterken en te zorgen voor het binden van talent. Met deze visie zorgen we ervoor dat ons bedrijfsleven klaar is voor deze ontwikkelingen en er tegelijkertijd direct van kan profiteren.

Ondernemers, overheid en onderwijs werken samen voor nieuwe banen

We zagen afgelopen jaren dat ondernemers vertrouwen hebben en weer durven ondernemen. Dat leidde ertoe dat het aantal bedrijven fors is gestegen en er 2000 banen in Breda zijn bijgekomen. Ook de tevredenheid van ondernemers over Breda is de afgelopen twee jaar flink gestegen. Om dit te blijven behouden moeten we aan de slag. Adank: "We krijgen de komende jaren namelijk te maken met een teruglopende economische groei en een toename van het aantal inwoners. Om ook in de toekomst voldoende banen te hebben in Breda zullen ondernemers, overheid en onderwijs de handen ineen moeten slaan. Dat is ook de reden dat we deze visie in samenwerking met al deze partijen hebben opgesteld."

Meer berichten