Foto: Evert van Kooij

Materieel erfgoed in museum de Stee

Quatorze Juillet, 14 juli is de Nationale feestdag van Frankrijk. Op deze feestdag wordt de Franse Revolutie van 1789 herdacht.

Op 14 juli 1789 kwam de bevolking van Parijs in opstand vanwege Koning Lodewijk XVI die het land slecht bestuurde en met zijn hofhouding in weelde leefde. Het volk zelf leefde in bittere armoede. De mensen bestormden de Bastille, de gevangenis van Parijs. Dat was het begin van de revolutie. De koning, zijn vrouw en leden van de hofhouding werden later onthoofd.

Nog steeds is de verjaardag van die opstand een groot feest in heel Frankrijk en is in die zin een mooi stukje immaterieel (levend) erfgoed.

Levend erfgoed omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities en bijzondere kennis of vaardigheden die worden overgedragen van generatie op generatie.

Als uw belangstelling uitgaat naar materieel (tastbaar) erfgoed dan bent u zondag in Museum de Stee van harte welkom. Zowel binnen als buiten is er zoveel veranderd dat heeft een groot deel van u zeker nog niet aanschouwd. Waan u even in vroeger tijden en laat de verschillende erfgoederen op u inwerken. Ook voor jeugdige bezoekers is het de moeite meer dan waard.

U hoeft voor het bezoek aan het Museum niet te betalen, echter een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van het erfgoed is meer dan welkom.

Voor nadere informatie over Teterings Erfdeel kunt u terecht op de website www.teteringserfdeel.nl

Meer berichten