Schot in plannen voor Alexanderplein in Teteringen

,,Er komt schot in de plannen om het Alexanderplein in Teteringen een meer hedendaagse beleving en uiterlijk te geven'', zo meldt Cor Berkhout, de secretaris van de Werkgroep Alexanderplein. ,,Een werkgroep - door de Dorpsraad aan het werk gezet - van bewoners, gebruikers en belanghebbenden (de Dorpsherberg, het zorgcentrum, de kerk en organisaties als Hittegolf, Dorpsloop en Dorpsmaaltijd) heeft samen met de gemeente een gespecialiseerd bureau (Urban Synergy) de uitgangspunten meegegeven om een plan uit te werken waarin de Teteringenaren zich kunnen gaan vinden. Historie, ruimtelijke context, verkeer en parkeren, recreatie, evenementen etc. komen daarin aan bod. Op basis van alle gegevens en ervaringen die de afgelopen jaren en maanden al zijn opgehaald, zal tezamen met straatinterviews, een online-enquête en een eigen website een concreet programma van eisen worden opgesteld (gereed op 1 november). Op basis van dit programma van eisen zullen de eerste voorzichtige nieuwe ontwerpen van het plein ontstaan en voorgelegd worden aan het dorp via de nieuwe website, diverse sociale media, inloopbijeenkomsten e.d.. Doelstelling is om eind maart volgend jaar met een concreet voorstel te komen voor de nieuwe inrichting van het WA-plein. Met hopelijk maximale enthousiaste steun van alle inwoners kunnen we ons plan dan presenteren aan alle belangstellenden en belanghebbenden en natuurlijk aan de burgemeester en wethouders van onze stad. Dan zal ook duidelijk worden hoe snel de langgekoesterde wens van een vernieuwd Willem Alexanderplein gerealiseerd kan worden.''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden