A16: Weekendafsluiting tussen knooppunten Galder en Princeville (richting Breda/Dordrecht)

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt van de A16 tussen de knooppunten Galder en Princeville in de richting van Breda en Dordrecht. Hierdoor is de A16 vanaf knooppunt Galder tot knooppunt Princeville richting Breda/Dordrecht afgesloten van vrijdag 6 september 21.00 uur tot maandag 9 september 05.00 uur. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Afsluitingen

A16 tussen knooppunt Galder en knooppunt Princeville in de richting van Breda/ Dordrecht

- afrit (15+16) Breda van de A16 in de richting van Breda/Dordrecht

- Verbindingsweg A16/A58 ter hoogte van knooppunt Princeville in de richting van Roosendaal

+ Vrijdag 6 september 21.00 uur tot maandag 9 september 05.00 uur.

Let op: oprit (15+16) Breda is wel open voor het verkeer.

Omleidingsroutes

Het verkeer komende vanuit Antwerpen in de richting van Rotterdam/ Dordrecht wordt als volgt omgeleid:

- Volg de A16 tot knooppunt Galder

- Ga ter hoogte van knooppunt Galder over op de A58 in de richting van Tilburg

- Volg de A58 tot knooppunt St. Annabosch

- Ga bij knooppunt St. Annabosch over op de A27 in de richting van Gorinchem

- Volg de A27 tot knooppunt Gorinchem

- Ga ter hoogte van knooppunt Gorinchem over op de A15 in de richting van Rotterdam en Dordrecht

Het verkeer komende vanuit Tilburg in de richting van Rotterdam wordt als volgt omgeleid:

- Volg de A58 tot knooppunt Sint Annabosch

- Ga bij knooppunt St. Annabosch over op de A27 in de richting van Gorinchem

- Volg de A27 tot knooppunt Gorinchem

- Ga ter hoogte van knooppunt Gorinchem over op de A15 in de richting van Rotterdam

Het verkeer komende vanuit Tilburg in de richting van Roosendaal/ Bergen op Zoom wordt als volgt omgeleid:

- Volg de A58 tot knooppunt Sint Annabosch

- Ga ter hoogte van knooppunt Sint Annabosch over op de A27 in de richting van Gorinchem

- Volg de A27 tot knooppunt Hooipolder

- Ga ter hoogte van knooppunt Hooipolder over op de A59 in de richting van Breda/Dordrecht

- Volg de A59 tot knooppunt Zonzeel

- Ga ter hoogte van knooppunt Zonzeel over op de A16 richting Dordrecht

- Volg de A16 tot knooppunt Klaverpolder

- Ga ter hoogte van knooppunt Klaverpolder over op de A17 in de richting van Roosendaal en Bergen op Zoom

Het verkeer vanuit Eindhoven in de richting van Rotterdam wordt als volgt omgeleid:

- Volg de A2 tot knooppunt Deil

- Ga ter hoogte van knooppunt Deil over op de A15 in de richting van Rotterdam

Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud

Deze werkzaamheden betreffen gepland regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Meer berichten