IVN-natuurwandeling De Berk

Op zondag 22 september wandelen de natuurgidsen van IVN Mark & Donge door het oude veengebied tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. In dit laaggelegen gebied liggen moerassen en elzenbroekbosjes, elk met hun eigen vegetatie. Hier en daar zijn nog restanten van de vroegere zeer soortenrijke plantengroei zichtbaar.

Enkele natuurreservaten behoren toe aan Staatsbosbeheer. Er liggen in dit gebied oude en jonge veenputten, ook wel petgaten genoemd. Enkele nieuwe veenputten zijn gegraven om het verlandingsproces weer op gang te brengen. Het is de bedoeling dat in deze putten de ontwikkeling van open water via trilveen naar vast land zichtbaar gaat worden. Men probeert de oude natuurwaarden terug te brengen door het gebied natter te maken.

De IVN-wandelroute is voor een groot deel een laarzenpad! Als er veel regen is gevallen, kunnen de paden nat en modderig zijn.

Het thema van de wandeling is: Een stukje turfgeschiedenis. Vertrek om 14.00 uur, bij restaurant In den Molen aan de Zevenbergseweg 21 in Etten-Leur. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is vrij toegankelijk.

Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt u vinden op www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten

Meer berichten