Zangers gezocht !

Op zondag 27 oktober a.s. wordt om 16.00 uur een Bach-concert uitgevoerd in de protestantse Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan. De voorbereidingen daarvoor zijn in een vergevorderd stadium. Wel ontbreken nog enkele bassen en tenoren. We zijn op zoek naar geoefende zangers die met 4 à 5 repetities hun partij in het koor mee kunnen zingen. Een auditie maakt deel uit van de opgave. Op het programma staan: Cantate 'Wachet! Betet!' bwv 70 en de Missa Brevis bwv 236. Inlichtingen en opgave bij de werkgroepleden Jan Schipper, 06 20612894, jwschipper @casema.nl         Bas de Geus, 06 40395789, basengreetdegeus@gmail.com

Meer berichten