Bewoners willen ’s nachts stille braderie in ’t Ginneken

'Bewoners willen 's nachts stille braderie in 't Ginneken', dat hebben zo'n 60 bewoners uit acht straten rondom het marktje van Ginneken aan de gemeenteraad, College B&W, wethouder Quaars, en aan de wijkvereniging Ginneken = Ginneken geschreven. Ze dragen de jaarlijkse Braderie een warm hart toe, en die was tot twee jaar geleden 's avonds na half elf stil. Sindsdien echter worden geluidsvergunningen tot 1 uur 's nachts afgegeven, uit naam van B&W en wethouder Quaars. Daardoor gaat de nachtrust verloren, ook voor kleine kinderen en mensen die 's morgens weer vroeg moeten werken. Dat vindt men ontoelaatbaar, want 'het Ginneken is een woonwijk en geen festivalterrein'.

De klachten komen uit acht omliggende straten: Viandenlaan, Raadhuisstraat, Burgemeester Beenshof, Ginnekenmarkt, Postlaan, Duivelsbruglaan, Ginnekenweg, en Koningin Emmalaan. Om het draagvlak voor de Braderie te behouden willen de bewoners dat de geluidsvergunning net als in andere Bredase wijken weer tot half elf 's avonds beperkt wordt, net als vroeger. Daarom is destijds ook het geluid van de kermis beperkt tot tien uur 's avonds en stopt ook het strak georganiseerde festival 'Hartje Ginneken' stipt om negen uur 's avond.

Uit de reacties komen veel klachten over het geluid naar voren: "De herrie was ondraaglijk", "Geluid kwam van alle kanten". "Dit is toch geen muziek, het is gestoemp". "Ik kan de TV in eigen huis niet meer horen1". "Horen alleen maar het vreselijke gedreun van de bassen!" "Het mag het wel 'n tandje minder, dat dit 5 dagen achter elkaar mag!!" "Eén avondje trek ik nog wel, maar 5 nachten slecht slapen, dat is te zwaar". "Waarom moeten wij vluchten uit onze eigen straat?" "Ik vond 5 dagen lang wel pittig en was erg blij toen het weer stil werd!" "Er schuiven dakpannen de goot in, mogelijk door de geluidstrillingen". Verder is er veel last van geparkeerde scooters en fietsen in de smalle straten.

Ook op de contacten met organisatie en gemeente is kritiek: "Van evaluatie vorig jaar is niets terecht gekomen. Ik zou de enige met klachten geweest zijn", aldus een bewoner. "Dus niet!" "Klacht in de doofpot gestopt". Vaak wordt gemeld: "de telefoonnummers om geluidsoverlast te melden zijn niet bereikbaar, nemen niet op, of het is niet juiste meldpunt en doet men niets met de melding". "Inspreken op voicemail geluidsambtenaar geeft géén reactie. Men wordt niet teruggebeld". "Op het laatste moment werd de geluidsvergunning door de gemeente nog tot later in de nacht verlengd, bewoners zijn hier niet bij betrokken geweest. Het was een 1-2-tje met de Braderie organisatie". "Om bedreigingen te voorkomen wil ik niet met mijn naam in de krant" meldt een omwonende. "Tot twee jaar geleden was er een balans, zij het een 'delicate', tussen het feest en het woonplezier, nu is er een grens overschreden".

De bewoners van het Ginneken willen niet weer op het laatste moment door een onmenselijke geluidsvergunning van het college overvallen worden. Overeenkomstig hun oproep gaat de wijkvereniging Ginneken=Ginneken in overleg met Burgemeester en wethouder(s) om geen nachtelijke geluidsvergunning meer af te geven en het Ginneken net zo te behandelen als de andere woonwijken in Breda.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden