Bijna 50 winkels in de binnenstad hebben zich inmiddels bij dit project aangesloten. Deze winkels zijn herkenbaar aan de speciale raamsticker.
Bijna 50 winkels in de binnenstad hebben zich inmiddels bij dit project aangesloten. Deze winkels zijn herkenbaar aan de speciale raamsticker. (Foto: )

Collectieve Winkelontzegging (CWO) in de binnenstad van Breda werkt!

In de binnenstad van Breda is in 2018 door het Ondernemersfonds Breda, als één van de eerste steden in Nederland, gestart met een project rond Collectieve Winkelontzegging (CWO). Met een collectieve winkelontzegging wordt het mogelijk dat een winkeldief of overlastgevende persoon, een winkelverbod kan krijgen in een winkel waar het feit zich voordoet. Als deze persoon ook bij een andere aangesloten winkel in overtreding gaat, krijgt deze persoon een collectief winkelverbod. Deze persoon mag bij geen enkele van de aangesloten winkels meer binnen komen.

Bijna 50 winkels in de binnenstad hebben zich inmiddels bij dit project aangesloten. Deze winkels zijn herkenbaar aan de raamsticker (zie foto). Zichtbare toepassing van deze raamstickers is een belangrijke voorwaarde om onderbouwde handhaving te kunnen toepassen én heeft sterke preventieve werking.

Sinds het begin van het project zijn ruim 40 collectieve toegangsverboden en 59 collectieve waarschuwingen geregistreerd. Winkeldiefstal en overlast zal altijd blijven bestaan, maar met dit project is een grote groep van veelplegers in beeld en ze mogen bovendien voor langere tijd niet meer binnen komen bij alle aangesloten winkels. Het zijn voorbeelden van maatregelen die ertoe leiden dat ondernemers, werknemers en gasten zich veiliger voelen én dat ze veilig zijn.

Dit project wordt ondersteund en mede mogelijk gemaakt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en uitgevoerd door Trigion.

Meer berichten