Stichting i.o. Herdenking en Viering Afschaffing Slavernij zoekt vrijwilligers

Nederland kent een rijke, mooie en wetenswaardige geschiedenis. Een geschiedenis waar veel over geschreven is en dikwijls over gesproken wordt. Te denken valt aan de geschriften over de Tweede Wereldoorlog en de Gouden Eeuw. Scherp kijkend naar de documentatie van de Nederlandse geschiedenis, valt niet te ontkennen dat niet alle facetten van de Nederlandse geschiedenis even goed belicht zijn. Wij doelen hier uiteraard op het Nederlandse slavernijverleden. Dit deel van de Nederlandse geschiedenis duurde maar liefst drie eeuwen. De op dit punt tekortschietende documentatie heeft als gevolg gehad dat de gemiddelde burger geen kennis heeft van de slavernij, dan wel een incompleet, vertekend of onjuist beeld heeft van deze kant van de geschiedenis. Ondertussen zien we vandaag de dag nog een doorwerking van het slavernijverleden in de Nederlandse samenleving. Daarnaast is bemerkt dat het trauma als gevolg van deze geschiedenis thans nog onverwerkt is. Dit alles levert spanningen en onbegrip op binnen de Nederlandse maatschappij op.

Stichting i.o. Herdenking Afschaffing Slavernij beoogt in deze leemten te voorzien. Met de oprichting van dit Initiatief wordt aldus gepoogd om binnen de Bredase gemeenschap meer kennis over dit onderwerp te vergaren en verspreiden en daarmee meer bewustwording te creëren. Daartoe zal onder meer een samenwerking worden aangegaan met verschillende basisscholen in Breda zodat dit deel van de geschiedenis onderdeel wordt van het onderwijscurriculum. Verder zullen wij themabijeenkomsten, seminars en andere vormen van ontmoetingen organiseren. Daarnaast organiseert het Initiatief de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij, waarbij tegelijkertijd de vrijheid wordt gevierd. Dit Initiatief ambieert dus om meer verbindingen binnen de Bredase gemeenschap te creëren.

Dit voorjaar is het Initiatief opgericht dat is ontstaan uit een klein comité van betrokken Bredanaars met diverse achtergronden. In korte tijd is dit comité uitgegroeid tot een groep mensen uit het hele etnische spectrum van Breda. Daarbij bleek dat er heel vaak in het leven van mensen een link is met het slavernijverleden.

Om dit alles mogelijk te maken zoeken we op korte termijn enthousiaste vrijwilligers, die affiniteit hebben met het thema slavernij en open staan voor alle culturen. Met name zoeken wij onderwijzers, die lespakketten kunnen aanpassen en les kunnen geven. Daarnaast enthousiaste mensen, die kleine administratieve taken kunnen verrichten.

Hebt u zin in een uitdaging om moeilijke thema's ter discussie te stellen neem dan contact op met Maximiliaan Strijdvaardig, via: Maximiliaan@strijdvaardig.nl, of met Jan Hopman, via het telefoonnummer 06 - 24 61 81 55.

Meer berichten