Collegium Musicum Amsterdam
Collegium Musicum Amsterdam (Foto: CMA)

Gratis concert Collegium Musicum Amsterdam in Sacramentskerk

In de 16e eeuw stonden zangers uit de Lage Landen Europees in hoog aanzien. Hun faam kon groeien dankzij hun muzikale bijdrage aan het fascinerende hof van de hertogen van Bourgondië. Toen het centrum van de culturele aandacht zich naar Italië verplaatste, zwierven velen uit: Josquin, Gombert, de Wert, Lassus en nog anderen. Adriaan Willaert kwam in Venetië terecht. Hij werd kapelmeester van de San Marco, waar later ook Claudio Monteverdi werkte. De architectuur zette hem aan tot composities met dubbelkorige passages, zijn handelsmerk.

Tegelijkertijd was ’s-Hertogenbosch uitgegroeid tot een belangrijk kerkmuzikaal centrum. Het repertoire - ook van Willaert - is vastgelegd in schitterende koorboeken die bewaard worden door de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

Collegium Musicum Amsterdam presenteert zondagmiddag 20 oktober om 16.00 uur in de Sacramentskerk aan de Zandberglaan 58 in Breda muziek uit deze twee werelden: dubbelkorigheid, donkere sonoriteit, goed doorwrocht contrapunt en weelderige arabesken.De toegang is gratis.

Meer berichten