Ook Meike Rijsdijk uit Breda ontving een STimuleringsbeurs.
Ook Meike Rijsdijk uit Breda ontving een STimuleringsbeurs. (Foto: Arne Olivier Fotografie)

STimuleringsbeurs voor chemiestudente Meike Rijsdijk

Vijftien eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry ontvingen woensdag 16 oktober een beurs ter waarde van 2.019 euro. Deze STimuleringsbeurzen werden uitgereikt door de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en tijdens deze zevende editie is de honderdste beurs uitgereikt.

Van de 8 meisjes (waaronder ook Meike Rijsdijk, voormali leerlinge van de Graaf Engelbrecht in Breda) en 7 jongens die de STimuleringsbeurs ontvingen, zijn 10 studenten afkomstig uit Nederland. Sinds 2017 is de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry geheel Engelstalig, waardoor de opleiding ook steeds meer internationale studenten aantrekt. Daarom zijn er dit jaar ook vijf internationale studenten die een beurs ontvingen.

Met deze beurzen wil de TU/e benadrukken dat er veel vraag is naar afgestudeerde scheikundig technologen. Elke eerstejaars student met een gemiddeld eindexamencijfer van 6,5 of hoger maakte kans op één van de STimuleringsbeurzen. De jury selecteerde de winnaars op basis van de extra bèta-activiteiten, de maatschappelijke activiteiten en de originaliteit en creativiteit van het profielwerkstuk van de kandidaten.

Sinds 2013 zet de faculteit jaarlijks een bedrag van 40.000 euro voor de beurzen in. Dit geld is afkomstig van de diverse spin-off bedrijven (opgericht door oud-masterstudenten of -promovendi) van de faculteit en is ondergebracht in het TU/e Amandus H. Lundqvist Scholarship Program (ALSP).

Bij de faculteit Scheikundige Technologie aan de TU/e leren studenten chemie en chemische processen in de praktijk toe te passen. De faculteit biedt een bacheloropleiding, een masteropleiding en een ontwerpersopleiding (PDEng). Het onderwijs is nauw verweven met het onderzoek dat binnen de negen onderzoeksprogramma's plaatsvindt. Het onderzoek richt zich op belangrijke gebieden binnen de scheikunde en scheikundige technologie die relevant zijn voor huidige en toekomstige maatschappelijke en industriële behoeften.

Meer berichten