Ook Princenhage viert 29 oktober 75 jaar Vrijheid

De Stichting Princenhage dorp in Breda viert op dinsdag 29 oktober samen met de werkgroep Vredeskapel Princenhage en het Princenhaags museum 75 jaar Vrijheid in Princenhage. Speciaal daarvoor zullen de ondernemers rondom de Haagsemarkt hun etalages versieren met foto's van de bevrijdingsoptocht in 1944 in Princenhage. Deze foto's zijn beschikbaar gesteld door het Princenhaags museum.

's Ochtends om tien uur worden bij de Vredeskapel op het Esserplein eerst de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Aansluitend bezoeken de groep 8 van de twee basisscholen Sinte Maerte en De Eerste Rith het Princenhaags museum. Daar is naast de tentoonstelling over het werk van Jacques van Poppel, die onder meer ook bevrijdingsmonumenten maakte, tevens een expositie van het Generaal Maczek Museum te zien. Met ook aandacht voor het ontstaan en de historie van de Vredeskapel in Princenhage. In het museum zal ook het eerste exemplaar van de herziene uitgave over de Vredeskapel uitgereikt worden aan de schrijfster Hela Raaijmakers

's Avonds dan is er om halfnegen in de St.-Martinuskerk aan de Haagsemarkt een gratis bevrijdingsconcert. Voorafgaand aan dit concert zal door het Klokkenluiders Gilde Breda de klokken van de St- Martinuskerk handmatig worden geluid. Het bevrijdingsconcert wordt verzorgd door de harmonie Cecilia, het Princenhage's Mannenkoor en Cantabile Plus, en wethouder Miriam Haagh zal kort ingaan op wat 75 jaar vrijheid voor ons betekent. Aansluitend is erom tien uur de Haagsemarktdan nog een bevrijdingsborrel.

Meer berichten