leerlingen de Griffioen met enige surprises
leerlingen de Griffioen met enige surprises (Foto: Anton Hoeven)

Zon in de Schoorsteen Prinsenbeek voor ruim 200 inwoners

De afgelopen week kon de Zonnebloem afdeling Prinsenbeek met de actie “Zon in de Schoorsteen” maar liefst 202 dorpsgenoten verblijden met een cadeautje. Deze dorpsgenoten zijn door de Zonnebloem, verschillende thuiszorginstellingen, kerken, maar ook door verschillende andere Bekenaren aangemeld omdat betrokkene in deze bijzondere maand wel een extra blijk van aandacht verdient.

Ontvangers zijn dan ook met name de vele personen die woonachtig zijn in Prinsenbeek maar nagenoeg nooit aan activiteiten kunnen deelnemen maar bijvoorbeeld wel regelmatig bezoek ontvangen van de ruim 50 vrijwilligers van De Zonnebloem, (langdurig) zieken bekend bij de thuiszorgorganisaties, maar ook mensen in bijzondere omstandigheden die zijn aangemeld door buren of andere bekenden.

Door de extra cadeautjes via sponsoring konden dit jaar ook de bewoners van “De Vlinder” in de Kapelstraat, begeleid wonen Amarant aan de Valdijk en Amarant Straatweide van een attentie worden voorzien.

Omdat de afgelopen jaren was gebleken dat veel gulle gevers niet in de gelegenheid waren om deze te voorzien van een surprise leek het de organisatie leuk om hiervoor een lokale basisschool te benaderen. Uitgangspunt was daarbij dat een cadeautje eenvoudig kan worden toegevoegd aan de surprise. Zo’n 130 van deze cadeautjes waren vergezeld van een surprise die door de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van basisschool De Griffioen waren gemaakt.

Met enorm veel enthousiasme hebben de leerlingen van de totaal 11 groepen 6,7 en 8 van de Griffioen de afgelopen weken tijdens de handenarbeid les hieraan gewerkt.

Door het onderwijzend personeel werd daarbij eerst ingegaan op de actie en met name het sociale karakter daarvan. Voor de leerlingen soms een bijzondere gewaarwording te horen dat niet iedereen met deze dagen een aardigheidje ontvangt en aan hen gedacht wordt. Daarnaast het leren iets te doen voor een ander zonder dat je er zelf iets voor terugkrijgt. Omdat men samen met een andere leerling de surprise moesten maken betekende dat ook overleggen “wat zullen we maken” en samenwerken bij het realiseren van de surprise, en uiteraard soms omgaan met tegenslagen omdat iets niet lukte zoals men wilde.

Zo’n 20 vrijwilligers zijn een paar dagen op pad geweest om de attenties bij de mensen thuis te bezorgen.

Namens de ontvangers van een cadeautje in deze soms sombere dagen bedankt de organisatie alle gulle gevers voor hun bijdrage om deze actie zo grandioos succesvol te laten verlopen.

Het is een actie binnen het Beekse waar wij bijzonder trots op kunnen zijn. We hopen dat we volgend jaar wederom een beroep mogen doen op alle gulle gevers, want het is in ieder geval zeker dat deze actie van en voor onze inwoners volgend jaar wederom een vervolg krijgt.

Zon in de Schoorsteen' is een actie onder de paraplu van de Zonnebloem afd. Prinsenbeek, waarbij dorpsgenoten voor een anoniem iemand die wel een extra attentie kan gebruiken een cadeautje maken. Tijdens de donkere dagen voor Sinterklaas kunnen zo een heleboel mensen worden verblijd met een aardigheidje, zodat ook zij ervaren dat er iemand is die aan ze denkt. Voor informatie kunt u bellen Anton Hoeven 076 - 541 32 75.

Meer berichten