Groen licht voor nieuwe structuur vereniging Markdal

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal heeft in januari unaniem ingestemd met de voorgestelde aanpassingen in de organisatie, de wijzigingen in de statuten van vereniging en gelijknamige stichting en de benoeming van nieuwe bestuursleden.

Deze formele besluiten houden ook in dat er een einde is gekomen aan het voorzitterschap van Jettie Rattink. Zij leidde maandag nog wel de ALV, maar gaat nu het proces naar de nieuwe structuur van de vereniging in goede banen leiden. Ook secretaris Joop van Riet kiest voor een andere rol binnen de vereniging.

Voordat de ALV de besluiten kon nemen gaf Jettie Rattink een korte terugblik op wat er sinds de oprichting van de vereniging de afgelopen zeven jaar allemaal is gebeurd. Ze memoreerde ook dat ze in 2013 nog niet het idee dat het zo zou gaan lopen en dan met name dat het een zo langdurig proces zou worden voordat de bestemmingsplannen in de gemeenteraden van Alphen-Chaam en Breda konden worden vastgesteld. Ze haalde ook nog eens aan dat de verruiming van bestemming op een aantal plaatsen, bijvoorbeeld ombouwen van een schuur tot woning, van groot belang is geweest om gronden beschikbaar te krijgen voor net Natuur Netwerk Brabant, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS). “En ik wil nogmaals zeggen dat niemand iets cadeau heeft gekregen. Her en der moet er gewoon worden afgerekend.”

Jettie Rattink zette vervolgens ook het 200e lid van de vereniging in het zonnetje. Het betreft Johan Lips. Tijdens het huishoudelijke deel van de vergadering is dus ingestemd met de gewijzigde structuur van de vereniging. De besturen van de vereniging en de stichting bestaan niet langer uit dezelfde leden. De besturen tellen straks ook meer leden waardoor de werklast voor deze mensen af moet nemen. Om dit allemaal mogelijk te maken was een wijziging van de statuten noodzakelijk. De ALV stemde in met die wijzigingen. Jettie Rattink gaf aan tijdens de ALV niet uitgebreid stil te willen staan bij haar vertrek en dat van anderen. “Bedankjes komen later wel”. Ze had achter buiten de waard gerekend, want de andere drie leden van het dagelijks bestuur zetten haar toch even in het zonnetje. Ze kreeg ‘de verplichting’ opgelegd om later dit jaar de eerste steen te leggen bij de proefboerderij de Markhoeve in Strijbeek.

Na Jettie Rattink was het de beurt aan Marcel van Miert, procescoördinator van de stichting Markdal. Hij vertelde dat de in december vastgestelde bestemmingsplannen mogelijk deze of anders volgende week worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarna hebben betrokkenen zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Hij vertelde ook dat er inmiddels 120 hectare grond is aangekocht. Als alles straks op zijn plek valt dan alle grond die noodzakelijk is voor de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant worden gekocht.

De leden van de vereniging en de aanwezige belangstellenden kregen vervolgens een presentatie van Chris van Doveren van bureau Royal HasKoning DHV. De Vereniging Markdal en het waterschap Brabantse Delta hebben dat bureau de opdracht gegeven om het voorkeursalternatief voor de hermeandering van de rivier de Mark uit te werken naar een voorkeursalternatief en voor het gedeelte op grondgebied van de gemeente Alphen-Chaam tot een definitief ontwerp. Dat dit niet meteen ook voor Breda wordt gemaakt heeft te maken met het verwerven gronden. De heer Van Doveren vertelde dat in vier fasen van enkele maanden naar het definitieve ontwerp wordt toegewerkt tot en met het contract voor de aanbesteding. In de eerste fase worden alle elementen van het voorkeursalternatief nog eens nauwkleurig onderzocht en getoetst. Op basis daarvan komt er in de twee de fase een voorlopig ontwerp dat op verschillende manieren wordt voorgelegd aan betrokkenen bij het hele proces. We komen daar later in een apart artikel nog uitgebreid op terug. Uiteindelijk moet er eind dit jaar een definitief ontwerp liggen zodat in 2021 de eerste schop de grond in kan.

In een presentatie van ad interim voorzitter Sjef Langeveld kwam onder andere het toekomstige beheer van de nieuwe natuur uitgebreid aan de orde. Natuurbeherende organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer hebben erop aangedrongen dat de vereniging een rol gaat spelen in het beheer van de nieuwe natuur in het Markdal. Van de gronden die met subsidie van de provincie zijn gekocht moet straks 1 euro per vierkante meter worden terugbetaald aan de provincie. Wil de vereniging de natuur gaan beheren dan moet er dus geld op tafel komen. Langeveld vroeg en kreeg de ruimte van de ALV om te onderzoeken of dat bijvoorbeeld met de uitgifte van obligaties gerealiseerd kan worden. Hij noemde het maandagavond belangrijk omdat de vereniging zo een vinger in de pap houdt bij het uitvoeren van plannen. We komen later in een apart artikel op deze materie terug.

Meer berichten