Foto: Jille Zuidema

370 cadetten geven één dag voor Breda!

Vrijdag 7 februari zijn voor de derde keer zo'n 370 cadetten van de Nederlandse Defensie Academie hun maatschappelijke dag gaan vervullen. Het is een mooie traditie die voor de maatschappelijke organisaties én de cadetten veel oplevert! 

Het Cadettencorps wil graag bijdragen aan de bewustwording van cadetten van de bijzondere positie van de krijgsmacht binnen de samenleving. Door bemiddeling van Betrokken Ondernemers Breda, werden op vrijdag 7 februari tussen 09.00 en 15.00 uur maar liefst 36 maatschappelijke organisaties in Breda geholpen.

Om 07.30 uur startte de 370 cadetten op áppel, waarbij de nieuwe commandant  kolonel Verhaaf de jonge mensen toesprak om daarna te vertrekken naar de verschillende locaties. Tijdens deze vrijwilligersdag werden letterlijk de handen uit de mouwen gestoken en werden bewoners van zorginstellingen eens extra in het zonnetje gezet. Zo werd er bij diverse zorginstellingen leuke activiteiten georganiseerd, waarbij de cadetten konden ondersteunen en meehelpen. Er werd tijd gemaakt voor een echt gesprek, doordat de zon volop scheen kon er veel gewandeld worden, de lunch werd klaargemaakt (kadetje met een kroketje) en bingo's werden gespeeld, maar ook werden de handen uit de mouwen gestoken, zoals buitenplaatsen schoonmaken, een moestuin aanleggen en er was een yoga-middag bij Park Zuiderhout.

Andere cadetten hadden op verschillende locaties vele klussen zoals onder andere bij Inloophuis De Honingraad, De Uitvindfabriek, de Voedselbank Breda, Kinderboerderij De Sik, Stichting Rolerisuit, Stichting Help ons Helpen, Dierenopvangcentrum Breda en Innovatief Hoge Vucht.  Ook bij diverse basisscholen zoals John F. Kennedy, KBS De Burchtgaarde, KBS Olympia en KBS Kievitsloop gingen de cadetten aan de slag met het verzorgen van gastlessen en het geven van gymlessen. Onder leiding van Surplus Jeugdwelzijn hebben 10 cadetten samen met 15 jeugdkops een winter BBQ verzorgd in de Buurttuin Tiny Forest, in de wijk Brabantpark. Dit jaar gingen ze ook in de regio aan de slag  zoals bij Muziekhuis PodAa in Effen, bij Stichting Knijn & Co in Bavel werden tuinwerkzaamheden verricht en in Antonius Abt in Terheijden voor de bewoners.

Een aantal reactie van diverse maatschappelijke organisaties:

Activiteitenbegeleidster van Raffy-Leystroom: "Het was een mooie, leuke en voor vele ook een leerzame dag! De cadetten hebben zich voor de volle 100% ingezet en hebben mogelijk ervaren hoe het is om in de oudere zorg te werken".

Activiteitencoördinator van Park Zuiderhout:  "Het was weer een ontzettende geslaagde dag! De bewoners en ik denk ook zeker de cadetten hebben weer genoten van elkaar".

Directeur van een basisschool in de wijk IJpelaar: "Het was een fantastische dag, gisteren! Een heel mooi initiatief wat voor ons als school op een perfect moment kwam. We willen ons schoolplein gaan opknappen en daar is nu al een groot deel van gedaan. Super. Bedank de cadetten graag namens het gehele team van De Burchtgaarde".

Conciërge van Speciaal Onderwijs Het Kasteel: "Het was afgelopen vrijdag een prachtige dag.  Een vol blik enthousiaste Cadetten van de KMA dus de bergen met bladeren verdwenen als sneeuw voor de volop aanwezige zon. Het was een leuke club mensen die deze dag weer tot een groot succes hebben gemaakt, onze dank is enorm want zonder deze hulp krijgen wij deze dingen hier op het Kasteel echt niet voor elkaar".

Het Cadettencorps is een vereniging voor en door aspirant-officieren (cadetten) van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee, gehuisvest op de Koninklijk Militaire Academie te Breda. Het Cadettencorps zorgt voor de nodige ontspanning, het brengt saamhorigheid en kameraadschap onder de leden en brengt de cadetten de waarden en normen bij die zij moeten bezitten als officier in de Nederlandse Krijgsmacht.

De stichting Betrokken Ondernemers verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Zo draagt de stichting bij aan een hechtere samenleving. De nadruk ligt hierbij op bedrijfsvrijwilligers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen. Bij de stichting zijn nu 155 Bredase bedrijven en organisaties aangesloten. Betrokken Ondernemers Samen voor Breda is hét netwerk en de specialist in maatschappelijk betrokken in Breda. Het doel is het inspireren en faciliteren van het Bredase bedrijfsleven bij de concrete invulling van haar Betrokken Ondernemerschap. De stichting vierde onlangs haar 10-jarig jubileum! 
 

Meer berichten