Foto:

Jong JGZ past dienstverlening aan door coronavirus

De verscherpte landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben ook invloed op de dienstverlening van Jong JGZ. Zo wordt het aantal contactmomenten verminderd, vinden consulten waar mogelijk telefonisch plaats en gaan inloopspreekuren niet door.

In het aanpassen van de dienstverlening volgt Jong JGZ de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

De aangepaste dienstverlening in het kort:

# Alle afspraken voor jonge baby’s en kinderen van  0 tot 4 jaar gaan zo veel mogelijk door. Zo gaan de hielprik en de gehoortest en alle contactmomenten op het consultatiebureau waarbij een vaccinatie wordt aangeboden, door zoals ouders gewend zijn.

# Sommige afspraken, zoals het huisbezoek als baby’s 10 tot 14 dagen oud zijn en ondersteunende zorg op maat, vindt zo veel mogelijk telefonisch plaats.

# De 22 wekenprik (maternale kinkhoest) inloopspreekuren gaan door.

# Alle inloopspreekuren voor zuigelingen op de consultatiebureaus gaan voorlopig niet door. Ouders kunnen hun vraag mailen en worden teruggebeld door een jeugdverpleegkundige.

Om de vaccinatiegraad op peil te houden en ernstige infectieziekten zoals mazelen of kinkhoest bij jonge kinderen ook de komende tijd te voorkomen, is het belangrijk om naar afspraken met een vaccinatie op het consultatiebureau te blijven komen.

Om te zorgen dat de wachtruimtes van consultatiebureaus niet te vol raken, wordt ouders verzocht om met maximaal 1 persoon met het kind te komen. Daarnaast vraagt Jong JGZ ouders en kinderen om niet naar een afspraak te komen bij koorts, hoesten, kortademigheid, keelpijn en verkoudheid. Ook besteden medewerkers extra aandacht aan hygiëne, schudden zij uit voorzorg geen handen en hebben zij bij ziekteverschijnselen geen klantcontact.

Ouders kunnen met vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien terecht bij het Jong JGZ Contactcentrum: www.jongjgz.nl/contact. Actuele informatie over de aangepaste dienstverlening is te lezen op www.jongjgz.nl/coronavirus.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden