Foto:

Samenwerking voor natuurontwikkeling Vloeiweide

Brabants Landschap en waterschap Brabantse Delta willen samen onderzoeken hoe zij de natuur en de waterhuishouding in een deel van de Vloeiweide kunnen herstellen. De organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Kansen voor natuur in het gebied

Het deel van gebied de Vloeiweide waar de organisaties zich op richten is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Het doel van dat natuurnetwerk is het verbinden van bestaande en nieuwe natuurgebieden en uitbreiding van leefgebieden. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker tussen natuurgebieden verplaatsen. Dat versterkt de biodiversiteit (het totaal aantal planten en dieren). De provincie Noord-Brabant heeft het gebied bij de Vloeiweide ook aangewezen als Natte Natuurparel, een gebied waar de natuur afhankelijk is van het waterpeil en de waterkwaliteit. De organisaties kijken ook naar het grondwater en de stroming van de waterloop Bijloop die door het gebied heen stroomt. Waterschap Brabantse Delta ziet kansen voor het verbeteren van waterkwaliteit volgens de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Brabants Landschap is de grootste beheerder in het gebied.

Eerst in gesprek met de omgeving

De eerste gesprekken met direct belanghebbenden hebben al plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten hiervan kan een voorlopig ontwerp worden gemaakt, waarna de organisaties dit weer bespreken met de belanghebbenden. Na verdere uitwerking wordt in een later stadium ook een breder publiek betrokken.

Waar komt de naam Vloeiweide vandaan?

De Vloeiweide is een gebied tussen de dorpen Effen en Rijsbergen. In de 19de eeuw werd het water van de Turfvaart gebruikt om de beemden te bevloeien en zo de kleinschalige landbouwgronden voedselrijker te maken.

Meer weten? Kijk op www.brabantsedelta.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden