Foto: Ron Bekker | De magazinemakers

'Breda de meest gezonde stad van Nederland...?!'

,,Op dit moment begeleiden wij veel mensen die obesitas of overgewicht hebben met meerdere risicofactoren, zoals diabetes en hart en-vaatziekten. Wij begeleiden deze patiënten op weg naar een verbeterde en blijvende gezondere leefstijl. Op dit moment heeft 50% van de Nederlandse bevolking overgewicht en dat is zorgwekkend. Meer aandacht voor preventie en leefstijlcoaching, juist nu en bij nu nog gezonde mensen, is zinvol, zodat we deze ‘overgewicht-curve’ kunnen laten afnemen. Daarom roepen wij bedrijven en gemeentes op om actief in te zetten op een gezonde leefstijl'', zeggen leefstijlcoaches Lisette Bulle, Nathalie Saanen en Ron Bekker.

De oproep is duidelijk van deze drie geaccrediteerde leefstijlcoaches in Breda. Zij pleiten voor meer aandacht en steun, om de regio Breda tot de meest gezonde van Nederland te maken. ,,Dat een gezonde leefstijl belangrijk is, was al bekend, maar dit werd des te meer duidelijk tijdens de eerste golf aan corona-patiënten dit voorjaar.''

De drie leefstijlcoaches werken intensief samen in Breda en verzorgen onder andere het CooL-programma. Ruim 200 honderd patiënten met overgewicht zijn al door huisartsen in Breda en Etten-Leur naar deze drie leefstijlcoaches doorverwezen. De Huisartsen Zorggroep (HZG) en Het Huisartsenteam (HHT) coördineren hierbij. CooL staat voor 'Coaching op Leefstijl'. Deze Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt vanaf 2019 volledig vergoed vanuit het basispakket van de meeste zorgverzekeraars.

Onderliggende aandoeningen

,,De link tussen een ernstig verloop van een corona-besmetting en leefstijl gerelateerde ziekten - zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten - wordt steeds duidelijker. Uit RIVM-cijfers blijkt dat 80% van de patiënten die als gevolg van een besmetting met COVID-19 op de IC liggen, overgewicht heeft. Meer dan 70% van de patiënten die overleden zijn aan het coronavirus, had een of meer onderliggende aandoeningen. Bijna de helft (43,5%) had hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Een kwart van hen had diabetes type 2.''

Teveel ongezonde verleidingen

Die zogeheten leefstijlziekten worden volgens de leefstijlcoaches met name veroorzaakt door ongezonde voeding, te weinig beweging, te veel stress en onvoldoende slaap. Ze willen mensen motiveren om zelf aan de slag te gaan, met verbetering van die pijlers. ,,Stap voor stap op weg naar een blijvende, gezonde(re) leefstijl. Een dringend verzoek daarom aan de zorgverzekeraars en overheden om hier op in te spelen. In de vorm van voorlichting, inzet van leefstijlcoaches, praktijkondersteuners en leefstijl artsen'', aldus de drie.


,,Onze maatschappij staat bol van ongezonde verleidingen. Veel aandoeningen van patiënten die bij de huisarts komen, zijn leefstijl gerelateerd. Wij pleiten voor een gezonde leefstijl als medicijn, een gesprek met de huisarts, met als doel dat mensen niet met een pilletje naar huis gaan, maar zelf gaan nadenken over hoe ze zelf de regie over hun eigen leven en gezondheid kunnen nemen. Hiermee pak je echt de oorzaak aan, in plaats van symptoombestrijding.''

Hulp bij gezonde gewoontes aanleren

Gewoontes veranderen, zo zeggen de leefstijlcoaches, is niet gemakkelijk. ,,Soms hebben mensen daar hulp bij nodig om die keuzes goed te kunnen maken en een duurzame oplossing aan te gaan voor hun gezondheid. Dan komen de leefstijlcoaches om de hoek kijken. Want alle diëten helpen op korte termijn, maar om na afloop van een dieet op gezond gewicht te blijven, is een andere uitdaging. De HBO-leefstijlcoach maakt voor de cliënt inzichtelijk dat er samenhang is tussen lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving. Hij zorgt ervoor dat de cliënt zijn doelen kan vertalen in concrete stappen en tot actie overgaat. Dit doet hij met doelgerichte coachings- en trainingsmethodieken die zich richten op de situatie in het hier-en-nu. Heeft de cliënt meer dan één zorgverlener of adviseur op het gebied van gezondheid en welzijn, dan kan de leefstijlcoach hem helpen om de samenhang te vinden in de verschillende adviezen.''

Leefstijl is het beste medicijn

Wil jij ook je leefstijl veranderen, je gezondheid verbeteren, je fitter en gezonder voelen? Neem dan contact op met Lisette, Nathalie of Ron, en bespreek samen wat de jouw mogelijkheden zijn. Lisette Bulle is bereikbaar via www.voedingsadviesenleefstijlcoaching.nl of 06 - 23 82 01 62, Nathalie via www.vitalieleefstijlcoaching.nl of 06 - 21 86 82 63, en Ron via www.runnerscafe.nl of: ron@runnerscafe.nl.

Voor bedrijven en organisaties hebben de leefstijlcoaches een programma ontwikkeld wat erop is gericht om de fysieke, psychische en emotionele (veer)kracht te vergroten. Voorbeelden zijn een uitgebreide health check, workshops op het gebied van voeding, beweging, slaap, stress en timemanagement, persoonlijke training en coaching, groepstraining en coaching, advies voor aanpassing van het bedrijfsrestaurant of -kantine en beweegtrainingen en bootcamps. Alle leefstijlprogramma's worden op maat en in overleg samengesteld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden