Foto:

Bloemen bij Stadhuis (opinie)

Ook in Breda werd het bordes bij het Bredase Stadhuis zondagmiddag opgefleurd door vele bloemen, tekeningen, kaarten en zelfs een spandoek.

Geschreven door Ricky Zager 

Dit was een uiting van het vreedzame protest tegen de Corona-wet die aanvankelijk 1 juli in zou gaan, maar nu verplaatst wordt naar later in het jaar.

Met invoering van deze Corona-wet worden de grondrechten van de Nederlandse burger enorm ingeperkt en dit voor onbepaalde tijd, namelijk eerst voor een half jaar, maar dit mag iedere keer opnieuw verlengd worden.

Deze Corona-wet legt flinke beperkingen op aan de Nederlandse burgers. Zo blijft de anderhalve meter afstand gehandhaafd, mogen vergaderingen en demonstraties verboden worden, kan de politie zomaar jouw familiefeestje beëindigen en flinke bekeuringen uitdelen (van enkele honderden tot zelfs duizenden euro’s), wat je nog een strafblad oplevert ook. Grootouders kunnen hun kleinkinderen niet meer knuffelen, kinderen mogen niet meer op bezoek bij hun ouders, je mag je vrienden geen omhelzing meer geven.

De Ombudsman en de Orde van Advocaten hebben al flinke kritiek geuit op deze wet omdat hij ingaat tegen onze democratische maatschappij. Ook artsen en allerlei wetenschappers laten zich steeds kritischer uit over de Corona-maatregelen en het gebrek aan een deugdelijke onderbouwing hiervan.

Niemand zal ontkennen dat het COVID-19 virus een akelig virus is dat voor veel ellende kan zorgen en helaas ook tot de dood kan leiden. Alleen lijkt het middel erger dan de kwaal te zijn en komt er uit steeds meer hoeken kritiek.

Viruswaanzin is een organisatie die de krachten van kritische artsen, wetenschappers en rechtsgeleerden bundelt en de misstanden aan de kaak stelt en deze week de Staat dagvaardt om met onmiddellijke ingang alle Corona-maatregelen op te heffen.

De door Viruswaanzin georganiseerde demonstratie op het Malieveld in Den Haag werd door de Haagse burgemeester verboden. Viruswaanzin heeft toen burgers opgeroepen bloemen te leggen bij stadhuizen waar in heel Nederland massaal gehoor aan is gegeven. Zo ook in Breda.

Niet alleen lagen er bloemen, maar hingen er ook kaarten en teksten en was er een alleszeggende afbeelding van Thorbecke (de grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie) met een dichtgeritste mond.

Opvallend de hele middag was de houding van de bloemenleggers: rustig, vriendelijk, zachtaardig. Tussen de mensen ontsponnen zich mooie gesprekken en men hielp elkaar de bloemen te schikken en spandoeken, kaarten en pamfletten op te hangen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden